Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego

14.03.2019 14:20

Aktualności

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 21.03.2019 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. ...

Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Choszczeńskiego

14.03.2019 14:18

Aktualności

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 18.03.2018 r. o godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym, przy ...

Z A W I A D O M I E N I E o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Choszczeńskiego

14.03.2019 14:14

Aktualności

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 18.03.2019 r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 ...

UMOWY O POWIERZENIE GRANTU NA UTWORZENIE CENTRÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ PODPISANE

14.03.2019 13:32

Aktualności

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach operacji z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.   Umowy podpisały 4 stowarzyszenia reprezentujące gminy: Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce i ...

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA

14.03.2019 12:09

Aktualności

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA: „Organizacja zawodów i turniejów sportowych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

14.03.2019 12:07

Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU PN. „ORGANIZACJA I UPOWSZECHNIENIE SPORTÓW WODNYCH W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM W 2019 r.”

Bezpłatne badanie mammograficzne

13.03.2019 12:04

Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

11.03.2019 13:27

Aktualności