06.12.2018 12:25

Powiat Choszczeński w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r. realizuje projekt pt. Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy – II edycja, współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6.
Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów w Choszcznie, w którym weźmie udział 75 osób.
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów w Choszcznie poprzez podniesienie u 60 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu:
1. Zostanie zorganizowanych 75 staży/ praktyk u lokalnych pracodawców.
2. Indywidualnym doradztwo edukacyjno-zawodowe zostaną objęci wszyscy uczestnicy projektu.
3. Zostanie przeprowadzony kursu prawa jazdy kat. B dla 18 uczniów.
4. Zostanie zorganizowany kurs spawacza wraz z wyposażeniem pracowni. W kursie weźmie udział 12 uczniów.
5. Zostaną wręczone stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów dla 10 uczniów.
6. Zostanie zorganizowany kurs obsługi programu sprzedażowo – magazynowego Subiect GT wraz z elementami obsługi kas fiskalnych wraz z wyposażeniem pracowni. W kursie weźmie udział 36 uczniów.
7. Zostanie utworzona klasa patronacka w Technikum Handlowym.
8. Zostanie zorganizowany kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla 40 uczniów.

Wartość projektu to 755 057,50 zł.
Wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 679 551,74 zł, wkład własny Wnioskodawcy 75 505,76 zł.

Print Friendly, PDF & Email