Aktualności

MDP z Radunia najlepsza!

01.02.2019 15:26

Aktualności

Reprezentacja Radunia zwycięzcą Turnieju Piątek Piłkarskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  Miejsce II zajęła MDP Krzęcin, III miejsce Boguszyny, a IV Bierzwnik. W rozegranych dziś w hali przy Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie zawodach uczestniczyło 8 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu choszczeńskiego.  Statuetkę „Króla Strzelców” ...

Ogłoszenie

30.01.2019 13:40

Konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji  zadania pn. „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2019 r.” – ogłoszenie [plik WORD] – formularz zgłoszeniowy [plik WORD]

Otwarty konkurs ofert

30.01.2019 13:36

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i upowszechnianiu sportów wodnych, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) ogłasza OTWARTY KONKURS ...

Roczna odprawa policji

25.01.2019 13:36

Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca pracę policji w 2018 roku odbyła się dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie. Odprawę poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie insp. Ireneusz Winnicki. Podsumowania dokonał również Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, który podkreślił trud i poświęcenie policjantów w ...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego

25.01.2019 13:14

Aktualności

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 29.01.2019 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – ...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

25.01.2019 13:13

Aktualności

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 5430 ) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 30.01.2019 r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 – pok. ...

Turniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Powiatu Choszczeńskiego

24.01.2019 15:22

Aktualności

W dniu wczorajszym zakończył się turniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Powiatu Choszczeńskiego . Po zaciętych meczach w kategorii chłopców zwyciężyła SP z Będargowa drugie miejsce SP z Lubiany trzecie SP Nr 3 z Choszczna. W kategorii dziewcząt zwyciężyła SP z Będargowa przed dziewczętami ze SP ...

PIT przez Internet za 2018 rok

23.01.2019 07:50

Aktualności

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. Ulotka Zmiany w składaniu dokumentów do US PIT przez Internet

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

22.01.2019 15:26

Aktualności

Dziś w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie odbyło się ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzenie poprowadził przewodniczący Rady Kazimierz Czapiewski. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Waldemar Rączkiewicz przedstawił informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie oraz plany działania na bieżący rok. W ...

Paryska Studniówka

21.01.2019 12:11

Aktualności

„Paryż” był myślą przewodnią sobotniej studniówki w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie.  Uczestniczyło w niej 64 uczniów z 4 klas maturalnych, osoby towarzyszące oraz zaproszeni goście.   Studniówka to niewątpliwie szczególne wydarzenie w życiu młodych ludzi, ich rodziców oraz grona pedagogicznego. ...