Konkursy ofert

Ogłoszenie

30.01.2019 13:40

Konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji  zadania pn. „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2019 r.” – ogłoszenie [plik WORD] – formularz zgłoszeniowy [plik WORD]

Otwarty konkurs ofert

30.01.2019 13:36

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i upowszechnianiu sportów wodnych, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) ogłasza OTWARTY KONKURS ...

OTWARTY KONKURS OFERT na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”.

16.11.2018 11:05

Konkursy ofert

Zarząd Powiatu w Choszcznie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”. ogłoszenie otwarty konkurs ofert uchwała nr 705 wzór oferty załącznik nr ...

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej

16.11.2018 10:59

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”   ...