Dofinansowanie infrastruktury sportowej

02.07.2018 14:40

Umowę na dofinansowanie zadania pn. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt trzech jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego” podpisali dziś członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko oraz starosta Choszczeński Wioletta Kaszak i Wicestarosta Aneta Kołuda. Dofinansowanie jest skutkiem decyzji Sejmiku Województwa o udzieleniu pomocy samorządom na poprawę infrastruktury sportowej. Powiat Choszczeński otrzyma 20 000 zł na dofinansowanie 50 % wartości zadania.
MG
fot. A. Domańska

Print Friendly, PDF & Email