Informacja o wyborze oferty – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ma terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2019 r.”.

17.12.2018 10:11

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Choszczeńskiego, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej opiniującej oferty, dokonał wyboru oferty Fundacji TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn na realizację zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej ma terenie Powiatu Choszczeńskiego w 2019 r.”. Na realizację w/w zadania publicznego przyznano dotację w wysokości 64 020,00 zł.

Informacja o wyborze oferty

Print Friendly, PDF & Email