Kolory wspomnień

19.12.2018 12:53

„Kolory wspomnień” to tytuł wczorajszej autorskiej wystawy wspaniałej choszczeńskiej malarki Barbary Widły. Swoje dzieła pani Barbara wykonuje w różnych technikach plastycznych m.in. maluje olejami, akwarelami oraz pastelami, zajmuje się także grafiką i rzeźbą w glinie. Obrazy malarki najczęściej przedstawiają piękno przyrody ziemi choszczeńskiej.

Artystka ma na swoim koncie 51 wystaw indywidualnych oraz 80 zbiorowych w kraju i zagranicą. Pierwsza wystawa autorska odbyła się w 1989 r. Od 1996 r. dorobek twórczy pani Barbary Widły możemy podziwiać w prywatnej Galerii Autorskiej „Dziupla” w Choszcznie.

Podczas wczorajszej wystawy Klub Plastyka „Impresja” na czele z Prezes Jolantą Ziółkowską podziękowali Staroście Choszczeńskiemu Wioletcie Kaszak, Burmistrzowi Choszczna Robertowi Adamczykowi, Dyrektorowo Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Suliszewie Mariuszowi Bazanowi oraz Dyrektor Choszczeńskiego Domu Kultury Małgorzacie Kozłowskiej za pomoc przy organizacji plenerów plastycznych Klubu.

Anna Domańska

 

 

Print Friendly, PDF & Email