Komisje

Komisja Edukacji i Zdrowia 

Bernarda Ewa Dybowska
Magdalena Sieńko 
Roman Naskręt
Paweł Szuber
Artur Patyk
Bogdan Kwiatkowski
Eugeniusz Nykiel

Komisja Rewizyjna

Stanisław Dycha – przewodniczący
Wiesław Zalewski
Roman Naskręt

Komisja skarg, wniosków i petycji 

Artur Patyk – przewodniczący 
Stanisław Rydz – zastępca przewodniczącego 
Roman Naskręt – sekretarz 
Stanisław Dycha

Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego

Wioletta Kaszak 
Małgorzata Buchajczyk
Stanisław Rydz
Jan Kuźmiński
Bogumił Gibert
Eugeniusz Nykiel 
Wiesław Zalewski 
Jerzy Kozubski

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Wioletta Kaszak
Roman Naskręt
Paweł Szuber  
Andrzej Konopelski
Jan Kuźmiński
Henryk Owczarek 

 

Print Friendly, PDF & Email