Koperta życia w powiecie choszczeńskim

28.05.2018 15:26

Powiatowa Rada ds. Seniorów kontynuuje proces wdrażania tzw. koperty życia w powiecie choszczeńskim. Jest to akcja skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych, która polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i  jest łatwo dostępne.
Powiatowa Rada ds. Seniorów ma charakter społeczny i jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty Choszczeńskiego w zakresie szeroko pojętej polityki senioralnej.
M. Gmerek
fot. A. Goławska

Print Friendly, PDF & Email