Lepsze drogi powiatowe

06.07.2018 15:10

Powiat Choszczeński zakończył kolejną inwestycje przebudowy dróg powiatowych. Na trasie Brzeziny – Wygon zmodernizowano ponad 8 km drogi. Dziś oficjalnie otwarto odcinek.

 85 % wartości inwestycji pokryły Lasy Państwowe. W ubiegłym roku Powiatowy Zarząd Dróg wyremontował też odcinek drogi w Górznie oraz na trasie Oraczewice – Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida. Zakończone zostały również roboty na odcinkach drogi w Chełpie, od Chełpy  poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 do Wardynia i Korytowa, na odcinkach: Pełczyce – Sarnik oraz Pełczyce  – Jagów. Dla mieszkańców Chełpy i Oraczewic były to jedynie połączenie z siedzibą gminy i powiatu. Remonty dróg powiatowych usprawniły również transport mieszkańcom Konotopia, Rębusza, Nadarzyna, Lubianki, Zamęcina, Starzyc, Rakowa, Płotna, Bonina czy Radaczewa. W sumie w l. 2015 -2018 wyremontowanych zostało lub zostanie ok. 35 km dróg powiatowych.
Będą kolejne remonty
Powiat Choszczeński  złożył wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie  przebudowy dróg w Krzęcinie – ul. Pocztowa i Szkolna, w Sławęcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz odcinka Stawin-Chrapowo. Umowy w sprawie Sławęcina i Chrapowa są już podpisane.
Do wspólnej realizacji z Lasami Państwowymi złożone zostały wnioski dotyczące przebudowy drogi nr 2238Z od skrzyżowania z drogą  nr 2233Z do Jaźwin (0,930 km), dróg z Ostromęcka do Górzna (1,875 km) i z Ostromęcka do Kolska (2,140 km), z Bogdanki do Sitnicy (4,450 km) oraz przebudowa mostu w Barnimiu – strategicznego obiektu zwłaszcza dla tamtejszych mieszkańców. Umowa w sprawie mostu zostanie podpisana w najbliższy poniedziałek w siedzibie Starostwa.
Więcej funduszy
Od 2015 r. Powiat Choszczeński pozyskał ponad 20 mln zł dofinansowania na modernizację dróg i cały czas aplikuje o dalsze środki. Oprócz Lasów Państwowych dofinansowania inwestycyjne Powiat otrzymuje z  funduszy unijnych (z programu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),  z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na l. 2016-2019, który realizują wojewodowie oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.
Maria Gmerek
Fot. Anna Domańska, Powiatowy Zarząd Dróg

 

Print Friendly, PDF & Email