Mikrobus dla SOSW w Niemieńsku

23.07.2020 15:00

W środę 15 lipca 2020 r. podpisana została umowa na dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i D. Umowa podpisana została pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Powiatem Choszczeńskim. W ramach obszaru B programu, wykonane zostanie utwardzenie powierzchni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Niemieńsku wraz z przebudową podjazdu dla niepełnosprawnych. Prace wykonane zostaną w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 listopada 2021 r.  W ramach obszaru D programu, zakupiony zostanie nowy 9-osobowy mikrobus. Samochód będzie dostosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

 

Print Friendly, PDF & Email