Fundacje

 1. Fundacja Czadzik
  Data wpisu:  03.03.2015 r.
  Nr KRS – 546588

Zakres działania:

 • działalność na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz porządku w  zakresie ochrony zdrowia, życia i ochrony przeciwpożarowej,
 • inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań i technologii w różnorodnych dziedzinach życia społecznego oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • wspieranie tworzenia i gromadzenia ogólnodostępnych danych geograficznych,
 • działalność na rzecz młodzieży, seniorów oraz niepełnosprawnych,
 • wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność charytatywna,
 • walka z wykluczeniem społecznym,
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie kartografii, informatyki oraz ochrony środowiska,<
 • ochrona dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz promocja turystyki i krajoznawstwa.
Print Friendly, PDF & Email