Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
poniedziałek, 09 stycznia 2012 08:51

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Choszcznie ul. Wolności 26  poszukuje kandydata  na stanowisko:

KIEROWNIKA  SKŁADOWISKA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

Wymagania formalne od kandydatów:

1) Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym , preferowane wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, co najmniej 5 -letni staż, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym
2) Lub wykształcenie średnie techniczne co najmniej 10- letni staż, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym
3) Posiadanie znajomości problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi (sortowanie, składowanie, recycling)
4) Zaświadczenia , certyfikaty, świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
5) Mile widziana znajomość języków obcych

Pisemne zgłoszenia należy składać w sekretariacie Spółki w terminie do 28.02.2012 r. lub listownie na adres Spółki.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- list motywacyjny
- kopie dyplomów  
- kopie świadectw potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.

Zarząd Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez  powiadamiania kandydatów o tym drogą telefoniczną, e-mail'em lub przez pocztę.

Prezes Zarządu MPGK
mgr Konrad Bil