INFORMACJA O WYBORZE OFERTY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
piątek, 01 grudnia 2017 14:44

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu w Choszcznie, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej opiniującej oferty, dokonał wyboru oferty Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie 10-544, ul. Warmińska 7/1 na realizację zadania publicznego „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r\, poz.1255 ze zm.), w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.".

Na realizację w/w zadania publicznego przyznano dotację w wysokości 60 725,88 zł.

Wykaz ofert podmiotów, którym nie udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zm.), w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.":

Wykaz ofert podmiotów, którym nie udziela się dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz.1255 ze zm.), w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.":

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Nazwa Oferenta

Uwagi

1.

Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2018 roku.

Stowarzyszenie „BEZPIECZNY DOM", ul. Ponurego Piwnika 49, 25-666 Kielce

Oferta odrzucona z powodu braków formalnych

2.

Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2018 roku.

Fundacja na rzecz rozwoju

przedsiębiorczości i innowacyjności „BALTIVIA 2050", ul. Piotra Skargi 5a/22, 71-422 Szczecin

Oferta spełniła wymogi formalne, natomiast uzyskała mniejszą ilość punktów w ocenie merytorycznej