Zawiadomienie o Komisjach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jakub Łoński   
poniedziałek, 04 grudnia 2017 15:14

 

 

Zawiadamiamy, że posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Choszcznie odbędą się w następujących terminach:

 

 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 06.12.2017 r. o godz. 14.30 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wyrażenia opinii dotyczącej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej budżetu powiatu na 2017 r.
4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
/-/ Paweł Szuber

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 04.12.2017 r.