O bezpieczeństwie mieszkańców powiatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 14 grudnia 2017 14:18

Powiat Choszczeński przygotował projekt "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego". Jego celem jest m.in. redukcja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie, ograniczenie przestępczości narkotykowej, wypadków drogowych i zapobieganie pogłębiającego się zjawiska niedostosowania społecznego, demoralizacji oraz przestępczości dzieci i młodzieży. Projekt zakłada współdziałanie różnych podmiotów: policji, prokuratury, sądu, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Pożarnej, Granicznej, Rybackiej a także samorządów, szkół i in. instytucji. Projekt programu został omówiony na corocznym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz  Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego.

Członkowie komisji podsumowali również prowadzone w 2017 r. w powiecie choszczeńskim akcje "Bezpieczne ferie zimowe" oraz „Bezpieczne wakacje”, cykl ćwiczeń obronnych z elementami zarzadzania kryzysowego, ćwiczeń sytemu wykrywania i alarmowania i ratownictwa. W tym roku gościem na posiedzeniu był mjr  Marek Konieczny - zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Stargardzie z prelekcją na temat udziału Sił Zbrojnych RP w systemie zarządzania kryzysowego powiatu i gminy. Obradom przewodniczył Adam Andriaszkiewicz, starosta choszczeński.
M.G.