Zawiadomienia o posiedzeniach Komisji Rady Powiatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
poniedziałek, 05 lutego 2018 09:40

 

Zawiadamiamy, że posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Choszcznie odbędą się w następujących terminach:

 

 

 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia  07.02.2018 r. o godz. 8.30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zatwierdzenie sprawozdania komisji z wykonania planu kontroli za II półrocze 2017 r.     
4. Zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Irena Sieńko


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 05.02.2018 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 09.02.2018 r. o godz. 8.30 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie informacji nt. finansowego zabezpieczenia zadań na drogach powiatowych w 2018 r.
4. Rozpatrzenie informacji o finansowaniu Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie w 2018 r.
5. Zaopiniowanie pozostałych materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący komisji
/-/ Paweł Szuber


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 06.02.2018 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego  Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 09.02.2018 r. o godz. 10.30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie informacji dyrektorów ośrodków szkolno – wychowawczych na temat bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.     
4. Zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
5. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Porządku Publicznego
/-/ Andrzej Konopelski


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  06.02.2018 r.


 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia  09.02.2018 r. o godz. 12.30 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Choszcznie w zakresie prowadzonych badań i terapii za 2017 r.  
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat choszczeński za 2017 r.     
5. Wybór członka  komisji Edukacji i Zdrowia jako przedstawiciela do Komisji ds. funduszu zdrowotnego
6. Zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
7. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji Edukacji i Zdrowia
/-/ Jolanta Owczarska


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 06.02.2018 r.