Kwalifikacja wojskowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
wtorek, 20 lutego 2018 13:17

Starosta Choszczeński informuje, iż w dniach: 13 marca do 27 marca 2018 r.na terenie powiatu choszczeńskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

TERMIN PRZEPROWADZENIA  KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ NA TERENIE POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO:
13 marca  – 27 marca 2018 r.

Choszczno    13. 03 – 15.03.2018 r.
Pełczyce       16.03. i 19.03.2018 r.
Krzęcin         20.03.2018 r.
Drawno        21.03.2018 r.
Recz             22.03.2018 r.
Bierzwnik      23.03. 2018 r.

Kobiety        26.03. 2018 r.

Dzień
dodatkowy  27.03. 2018 r.


SIEDZIBA POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ
W CHOSZCZNIE
CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY,
ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno,  tel. 95 765 72 96