Zawiadomienie o Komisjach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
wtorek, 27 marca 2018 11:42

 

 

Zawiadamiamy, że posiedzenia Komisji Rady Powiatu w Choszcznie odbędą się w następujących terminach:

 

 

 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 03.04.2018 r. o godz. 11.00 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2017 r.
4. Rozpatrzenie informacji o finansowym zabezpieczeniu zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018.
5. Zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu w Choszcznie
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący komisji
/-/ Paweł Szuber

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 27.03.2018 r. 

Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze. zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Edukacji i Zdrowia Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 03.04.2018 r. o godz. 9.00 w  Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2017.
4. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu choszczeńskiego za 2017r.  
5. Zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu w Choszcznie.
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Zdrowia
/-/ Jolanta Owczarska


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 27.03.2018 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia  29.03.2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107 .

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu za rok 2017.    
4. Zapoznanie się z protokołem z kontroli Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.
5. Zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu w Choszcznie.  
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Irena Sieńko


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu 27.03.2018 r.Działając na podstawie § 47 ust. 2a Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352 ze zm.) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Choszcznie odbędzie się dnia 29.03.2018 r. o godz. 10.30 w Starostwie Powiatowym, przy ul. Nadbrzeżnej 2 –  pok. nr 107.

Projekt porządku obrad posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Analiza informacji na temat stanu uzależnienia w powiecie choszczeńskim.
4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie orazinformacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie choszczeńskim za 2017 r.   
5. Zaopiniowanie materiałów na XXIV sesję Rady Powiatu w Choszcznie.   
6. Wnioski, zapytania, sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Porządku Publicznego
/-/ Andrzej Konopelski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, przy ul. Nadbrzeżnej 2, oraz opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w dniu  27.03.2018 r.