Efekty unijnych projektów w ZS nr 2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 06 kwietnia 2018 13:51

Sześciu uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich odebrało dziś uprawnienia wykonywania zawodu spawacza. W dniu zakończenia roku przez klasy maturalne, tj. 27 kwietnia szkoła zamknie realizację projektu pt. Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.6: Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia. W ramach projektu zorganizowano również kursy prawa jazdy, praktyki i indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów.

W ramach innego projektu współfinansowanego ze środków UE placówka m.in. doposażyła pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK. Jest to projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu, Działanie 8.5: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.
M.G., A.D.