Stowarzyszenia zwykłe PDF Drukuj Email

WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH DZIAŁAJĄCYCH W POWIECIE ORAZ ZAKRES ICH DZIAŁALNOŚCI

Ekoturystyka Dorzecza Iny
ul. Bohaterów Warszawy 2/2
73-200 Choszczno
Przedstawiciel Stowarzyszenia: Sławomir Paweł Stecyk

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
2) krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także promocji i popierania inicjatyw wspomagających rozwój demokracji;
7) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
8) promocji i popieania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
9) wspomagnia rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
10) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
11) promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii pod warunkiem braku negatywnego oddziaływania na środowisko lokalne;
12) aktywne popieranie sportu i rekreacji na łonie natury poprzez organizowanie rajdów i imprez turystycznych;
13) zabieganie o niezbędne inwestycje miejskie i centralne oraz o pomoc z funduszy Unii Europejskiej
14) współpraca proekologiczna z nauczycielami szkolnymi i akademickimi


Drawieńskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu:

1) zgłębianie historii gminy Drawno;
2) upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem;
3) ochrona zabytków, opuszczonych cmentarzy oraz opieka nad nimi;
4) tworzenie ekspozycji rzeczy znalezionych i zabezpieczonych przez członków Stowarzyszenia;