Wydziały Drukuj

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

w skład którego wchodzi:

a) Biuro Informatyzacji Urzędu

 

Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Budownictwa
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Radca Prawny

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

w skład którego wchodzi:

a) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności