Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2011/2012 Drukuj
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
poniedziałek, 09 stycznia 2012 07:56

Do pobrania:
1. Harmonogram dyżurów PZD (w dni wolne od pracy) - styczeń 2012 [PDF]

Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.
W nadchodzącym okresie zimowym 2011/2012 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie będą utrzymywane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych. Standardy te zostały opracowane na podstawie zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października  1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10 z dnia 26.10.1994 r.). Długość dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem wynosi łącznie 378.260 km.

Na długości 17.863 km akcja zimowa prowadzona będzie zgodnie ze standardem IV zimowego utrzymania dróg, natomiast na długości 360.397 km dróg będzie obowiązywał V standard. Odśnieżanie rozpoczynane będzie z chwilą ustania zjawiska (opadów śniegu), aż do chwili osiągnięcia przejezdności wszystkich dróg ujętych w planie zimowego utrzymania. Zwalczanie śliskości natomiast, odbywać się będzie przez posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli drogowej za pomocą piaskarko-rozsypywaczy, sprzętem typu rolniczego.
Wykonanie zimowego utrzymania dróg PZD zleci firmom wyłonionym w postępowaniu przetargowym. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie powiatu choszczeńskiego wykonywać będą następujące firmy:
-   teren gmin: Choszczno, Recz, Drawno – firma KJS Radaczewo Sp. z o.o., Radaczewo, 73-200 Choszczno;
-  teren gmin: Bierzwnik, Krzęcin – firma JAKUZO, Firma Handlowo-Usługowa, Stanisław Gorzynik, Nowy Klukom 8B, 73-231 Krzęcin;
-   teren gminy Pełczyce -  firma ROLSAR Sp. z o.o., Sarnik 7, 73-260 Pełczyce.
PZD dysponuje także sprzętem dyżurnym własnym – rozsypywaczem typu PIAST oraz RCW – 5500, które są przystosowane do zwalczania gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni mieszanką piasku z solą. W tym celu na miejscowym składowisku posiadamy około 100 ton mieszanki. Do dyspozycji PZD jest także ciągnik rolniczy Zetor wyposażony w pług odśnieżny. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej będziemy zmuszeni korzystać ze sprzętu dodatkowego od innych właścicieli.
Na okres zimy 2011/2012 w zależności od warunków atmosferycznych wprowadzona zostanie praca dwu i trzyzmianowa dla określonej grupy pracowników niezależnie od wykonywanych obowiązków.
Koordynatorem zimowego utrzymania dróg powiatowych jest Kierownik Sekcji Technicznej - Zenon Hawryluk, który jest odpowiedzialny za wykonanie doraźnych dyspozycji. Za całokształt akcji zimowego utrzymania odpowiada Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
Telefon kontaktowy  - 95 765 7975  Powiatowy Zarząd Dróg Choszczno
- 606 430 023   koordynator działań akcji zimowej

W/Z DYREKTORA
Zenon Hawryluk
Kierownik ST


W załączeniu:
-    Harmonogram dyżurów - styczeń 2012  [PDF]
-    Standardy zimowego utrzymania dróg [PDF]