Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert Drukuj
Wpisany przez Admin   
czwartek, 22 lutego 2018 14:09


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Animator sportu osób niepełnosprawnych w 2018 r.”

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Zarząd Powiatu w Choszcznie informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na realizację zadania pn. „Animator sportu osób niepełnosprawnych w 2018 r.” nie dokonano wyboru żadnej oferty złożonej ww. konkursie.

- OGŁOSZENIE WYNIKU