Likwidacja aresztu śledczego w Choszcznie Drukuj
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
piątek, 30 marca 2018 13:02

Podpułkownik Ryszard Melnik, Dyrektor Aresztu Śledczego w Choszcznie przechodzi ze służby czynnej na emeryturę. Starosta Choszczeński Adam Andriaszkiewicz i Wicestarosta Wioletta Kaszak podziękowali pułkownikowi za wieloletnią pracę dla służby więziennej.

W myśl ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w l. 2017–2020” z grudnia 2016 r.  przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralny Zarząd Służby Więziennej do 31 marca 2018 r. przekształceniu lub likwidacji ulegają małe i wyeksploatowane jednostki penitencjarne - w sumie 14. Ma to przynieść korzyść ekonomiczną w postaci funduszy na modernizację innych ośrodków.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie zdecydował o likwidacji trzech aresztów śledczych: w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim oraz w Choszcznie. Dla okręgu szczecińskiego ustawa przewiduje rozbudowę Zakładu Karnego w Stargardzie.

A.G., M.G.