Nowe pracownie i narzędzia TIK Drukuj
Wpisany przez Admin   
czwartek, 21 grudnia 2017 13:39

Po przeprowadzonych przetargach Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich sfinalizował umowy z kontrahentami, którzy zapewnią placówce dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu informatycznego i nawigacyjnego, oprogramowanie multimedialne i materiały dydaktyczne do pracowni szkolnych, meble do dwóch pracowni językowych,  a także podręczniki i pomoce dydaktycznych dla uczniów.
Wszystko dzieje się w ramach projektu pn. Wiedza kluczem do sukcesu, na który Powiat Choszczeński pozyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 8.5: upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.
M.G.