Projekty realizowane Drukuj

 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych przedstawia zestawienie środków finansowych jakie pozyskał w okresie 2016/2017

Projekty obecnie realizowane

Lp.

Nazwa programu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

 

 

1.

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia

 

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

(ZS nr 2 i SOSzW
w Suliszewie)

 

 

2.11.2016 r. – 30.09.2019 r.

865 978,75 zł

kwota dofinansowania: 822 679,80 zł

wkład własny:

29 723,95 zł

wkład przedsiębiorców: 13 575,00 zł

2.

Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

 

Wiedza kluczem do sukcesu

(ZS nr 1 i ZS nr 2)

 

08.05.2017 r. – 31.08.2019 r.

1 683 565,00 zł

kwota dofinansowania:

1 453 926,73 zł

wkład własny niepieniężny:

229 638,27 zł

 

3.

 

Wojewoda Zachodniopomorski

„Program Ograniczania Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”

 

 

 

 

Razem bezpieczniej – na drodze, w Internecie i na wakacjach

 

 

01.04.2017 r. – 30.11.2017 r.

74 958,00 zł

kwota dofinansowania:

59 256,00 zł

wkład własny niepieniężny:

15 702,00 zł

 

 

 

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego
z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2017 r.”

 

 

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez doposażenie w sprzęt czterech jednostek organizacyjnych powiatu choszczeńskiego

 

 

01.06.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

40 000,00 zł

kwota dofinansowania: 17 600,00 zł

wkład własny pieniężny:

22 400,00 zł

 

 

5.

 

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia

 

Dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe moją przepustką na rynku pracy

(ZS nr 1)

 

01.11.2017 r. – 30.09.2020 r.

1 770 176,49 zł

wkład własny niepieniężny:

ok. 150 881,66 zł

wkład własny przedsiębiorców:

26 135,00 zł