Przebudowa dróg powiatowych Drukuj
Wpisany przez Jacek Kuźmiński   
środa, 18 października 2017 13:00

Powiatowy Zarząd Dróg realizuje roboty inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych. W tym roku koszt remontów wyniesie

14 537 712 zł. Powiat Choszczeński pozyskał dofinansowanie na 70 proc. tej kwoty.

Inwestycje wykonane:

1. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2220Z w miejscowości Chełpa oraz nr 2221Z od miejscowości Chełpa poprzez skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 175 przez miejscowości Wardyń i Korytowo’’.

Wartość zadania: 2 772 214,17 zł.
Dofinansowanie z PROW w wysokości: 2 041 181,29 zł
Wkład finansowy powiatu: 731 032,88 zł

przed                                                                                        w trakcie                                                               po


 

 

2. ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 2211Z na odcinku Pełczyce – Sarnik oraz nr 1586Z na odcinku Pełczyce – Jagów w m. Jagów.’’

Wartość zadania: 2 977 695,98 zł
Dofinansowanie z PROW w wysokości: 1 746 365,00 zł
Dofinansowanie z gruntów rolnych: 176 950,60 zł
Wkład finansowy powiatu: 825 343,35 zł
Wkład finansowy gminy Pełczyce: 229 037,03 złInwestycje w trakcie realizacji:
3. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2239Z w miejscowości Górzno”

Wartość zadania: 1 889 702,84 zł
Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 944 851,00 zł
Wkład finansowy powiatu: 944 851,84 zł

przed                                                                            w trakcie

 4. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z Oraczewice - Choszczno wraz ze skrzyżowaniem z ul. Norwida”

Wartość zadania: 905 791,00 zł
Dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 450 000 zł
Wkład finansowy powiatu: 455 791,59 zł


przed                                                                                   w trakcie

 

 

5. ,, Przebudowa drogi powiatowej 2235Z Brzeziny – Wygon wraz z wykonaniem elementów infrastruktury drogowej leśnej”

Wartość zadania: 5 992 307,42 zł
Dofinansowanie z Lasów Państwowych: 4 751 745,72 zł
Wkład finansowy powiatu: 1 240 561,70 zł