Nowe zasady rejestracji jednostek pływających!

31.07.2020 13:22

Od 1 sierpnia 2020 r. zmieniają się zasady rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, rejestrowanego obecnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Chrobrego 27a, na mocy ustawy o rybactwie śródlądowym, co do których wydane były zaświadczenia o rejestracji sprzętu.
Na podstawie uchwalonej 12 kwietnia 2018 r. ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U z 2018 poz. 1137) utworzony został jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone również do połowu ryb – REJA24.
Obowiązkowej rejestracji podlegają:
• jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,
• jednostki pływające używane do połowów rybackich,
• jednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Inne jednostki pływające (np. mniejsze), nie podlegające obowiązkowi rejestracji będzie można zarejestrować na wniosek właściciela.
Wszyscy właściciele, posiadający już zarejestrowane jednostki, które podlegały będą obowiązkowi nowej rejestracji, będą musieli zarejestrować je na nowo, z uwzględnieniem terminów określonych w przepisach przejściowych, stosownie do których wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
• wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
• wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
• wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie zapewniał stały dostęp do danych dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej. Dokument rejestracyjny będzie miał prostą i wygodną formę plastikowej karty. Będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.
Informacje o zasadach rejestracji sprzętów pływających na podstawie ww. ustawy (formularze wniosków, opłaty, załączniki) znajdą Państwo na stronie podmiotowej: https://spowchoszczno.bip.net.pl/ w Zakładce Poradnik interesanta. Rejestracją ww. jednostek pływających w Starostwie Powiatowym w Choszcznie, tak jak dotychczas, zajmował się będzie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Chrobrego 27 w Choszcznie.

 

Print Friendly, PDF & Email