Ogłoszenie

11.04.2019 15:07

WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU PN.

„Organizacja zawodów i turniejów sportowych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”

Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm), Zarząd Powiatu Choszczeńskiego informuje, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na realizację zadania pn. „Organizacja zawodów i turniejów sportowych na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”, dokonano wyboru ofert złożonych przez:

  1. Uczniowski Klub Szachowy „Skoczek” Choszczno – 4 000,00 zł
  2. Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno” – 7 000,00 zł

Łączna kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania wynosi 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

Print Friendly, PDF & Email