Otwarcie zmodernizowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

15.04.2019 11:35

W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie. Powiat Choszczeński pozyskał środki finansowe realizując projekt pod nazwą „Przebudowa, Rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie” z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Print Friendly, PDF & Email