Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powołana

05.07.2019 13:53

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powołana została przez Starostę Choszczeńskiego 2 lutego 2015 roku, jako organ doradczy w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych.

Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak postanowiła wyróżnić członków Komisji ds. Bezpieczeństwa, działającej przy Powiatowej Radzie Bezpieczeństwa. Wśród wyróżnionych znalazł się podkom. Robert Neryng Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, Krzysztof Zieliński Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Choszcznie oraz Łukasz Gonera Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie.  Podejmowane przez Komisję działania przyczyniają się do poprawy infrastruktury drogowej oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Spotkanie było również okazją by podziękować insp. Ireneuszowi Winnickiemu za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm w pełnieniu funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie. Obecnie insp. Winnicki powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie.  

 

Print Friendly, PDF & Email