UMOWY O POWIERZENIE GRANTU NA UTWORZENIE CENTRÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ PODPISANE

14.03.2019 13:32

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie podpisano umowy o powierzenie grantu w ramach operacji z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Umowy podpisały 4 stowarzyszenia reprezentujące gminy: Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce i Recz. W ramach podpisanych umów Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” przyznało granty na realizację operacji pt. Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej. Celem, której jest utworzenie i wyposażenie CPL na potrzeby świadczenia usług w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i doskonalenie nabytej wiedzy oraz na rzecz wsparcia transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności mieszkańców poszczególnych gmin poprzez działania inicjujące innowacyjność i kreatywność, angażujące grupy defaworyzowane.

Powstałe Centra Przedsiębiorczości Lokalnej będą zajmować się rozwojem przedsiębiorczości lokalnej, promocją produktów lokalnych, ale także bezpłatnym świadczeniem usług doradczych przy udziale środowisk naukowych i biznesowych.

 

Print Friendly, PDF & Email