UWAGA! II Etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

29.04.2020 12:05

4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza oraz instytucje kultury

  •  otwarcie hoteli i miejsc hotelowych (ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów).
  •  otwarcie galerii handlowych (nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw), a także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu tzw. food court).
  •  uruchomienie rehabilitacji (z wyłączeniem salonów masażu).
  •  częściowe uruchomienie instytucji kultury (instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną).

Od 6 maja:

  •  otwarcie żłobków i przedszkoli (organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach).

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap

Print Friendly, PDF & Email