Program współpracy Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

04.12.2018 08:27

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: „Programu współpracy Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”

Zarząd Powiatu Choszczeńskiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Konsultacje wyznaczone zostały na okres od 3 grudnia 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

W tym okresie organizacje pozarządowe, podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) proszeni są o zgłaszanie opinii dotyczących niniejszego Programu.

Opinie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Nadbrzeżnej 2, 73-200 Choszczno, osobiście lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 7 grudnia 2018 r. do godziny 15.30.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 30 dni od ich zakończenia i przedłożone Radzie Powiatu w Choszcznie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Choszcznie pod nr telefonu (95) 748 89 76.

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt programu współpracy powiatu choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r

Formularz propozycji zmian do projektu

Print Friendly, PDF & Email