Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu w Choszcznie

10.07.2018 09:33

UPRZEJMIE ZAWIADAMIAM, IŻ XXVII SESJA RADY POWIATU W CHOSZCZNIE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 LIPCA 2018 R. O GODZ. 10:00 W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHOSZCZNIE, PRZY UL. NADBRZEŻNEJ 2 (BIURO RADY)

PORZĄDEK OBRAD:

1. OTWARCIE OBRAD

2. STWIERDZENIE QUORUM

3. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD SESJI

4. PODJĘCIE UCHWAŁ:

4.1 W SPRAWIE ZMIAN BUDŻETU POWIATU NA 2018 R.- DRUK NR 245;

4.2 ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXII/190/2017 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE Z DNIA 19 GRUDNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2030 – DRUK NR 246.

5. ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Stanisław Dycha

Print Friendly, PDF & Email