INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – PZERiI Oddział Rejonowy w Choszcznie

17.08.2022 12:15

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) organizacja pozarządowa może złożyć wniosek na realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Ofertę na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożył PZERiI Oddział Rejonowy w Choszcznie.
Zgodnie z trybem określonym w cytowanej wyżej ustawie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres e-mail promocja@powiatchoszczno.pl bądź drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno
Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu

Oferta w załączeniu:
OFERTA PZERiI Oddział Rejonowy w Choszcznie

Print Friendly, PDF & Email