Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie

08.06.2018 14:28

 

Powiat Choszczeński w okresie od maja 2018 r. do listopada 2018 r. realizuje projekt pt. Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 9.8. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Celem projektu jest dostosowanie kompetencji zawodowych absolwentów szkół do profilów zawodowych lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Rezultaty projektu:

  1. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 70 osób.
  2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – docelowo jedno miejsce pracy.

W ramach projektu:
1.  Zostaną wykonane prace budowlane dotyczące budynku warsztatów szkolnych, zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej.

  1. Oddana powierzchnia użytkowa przebudowanych warsztatów szkolnych obejmie 631,41m2
    3. Zostanie zakupione wyposażenie oraz oprogramowania dla poszczególnych zawodów.
    4. Powstaną nowoczesne i w pełni wyposażone pracownie edukacyjne dla 70 uczniów
    w zawodach: ślusarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz operator obrabiarek skrawających.

Absolwenci tego kierunku będą mogli być zatrudniani zarówno w zakładach metalowych jak i w zakładach produkujących wielkogabarytowe produkty morskie jak np. statki, ponieważ w obu tych branżach obrabiarki skrawające stanowią podstawowe narzędzie pracy.

Wartość całego projektu: 5 176 066,68 zł

Wartość dofinansowania projektu: 4 399 656,67 zł

Wkład własny: 776 410,01 zł

Listopad 2018:

 

Październik 2018:

Wrzesień 2018:

Sierpień 2018:

Czerwiec 2018:

Print Friendly, PDF & Email