Powiat Choszczeński – Laureatem Konkursu „ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2019”

29.10.2019 13:11

Powiat Choszczeński – Laureatem Konkursu
 „ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS 2019” 

w województwie zachodniopomorskim

 

W dniu 25 października 2019 r. w urokliwych murach Opery na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród. Powiat Choszczeński został laureatem nagrody „Zachodniopomorskie Magnolie EFS” w kategorii Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego: Inwestycja w Edukację. Na ręce Starosty Choszczeńskiego Wioletty Kaszak wręczona została statuetka laureata oraz drzewko Magnolii.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz szósty zorganizował konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS”. Inicjatywa ta, podobnie jak w ubiegłych latach, ma na celu uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiat Choszczeński realizuje obecnie cztery projekty edukacyjne w szkołach średnich, zarówno w ramach kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. Całkowita wartość realizowanych projektów wynosi 4 925 839,29 zł, dofinansowanie zaś 4 475 288,74 zł. Przewidziana ilość uczestników to 687 osób. W ramach działań przewidzianych w projekcie każdy z uczniów objęty zostanie doradztwem edukacyjno-zawodowym, przewidziano także staże zawodowe oraz stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów. Przeprowadzone zostanie szereg szkoleń i kursów np. kursy prawa jazdy kat. B, spawalnicze, obsługi wózków jezdniowych, kelner-barista czy szkolenie na pracownika usług gastronomicznych. W ramach projektów przeznaczono ponad 715 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni oraz zakup sprzętu dydaktycznego, w tym sprzętu TIK.

Bez wsparcia ze środków unijnych nie byłoby możliwe doposażenie pracowni w profesjonalny sprzęt odzwierciedlający naturalne warunki panujące u potencjalnego pracodawcy. Ponadto dzięki wsparciu z RPO WZ zmodernizowano i doposażono warsztaty szkolne dla 2 szkół, na ten cel Powiat pozyskał 8,2 mln zł.

Opracował: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Print Friendly, PDF & Email