STAROSTWO POWIATOWE
ul. Nadbrzeżna 2
73-200 Choszczno
 
pracuje w następujących dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
od godz. 7 30 do 15 30

 
Kancelaria ogólna
Tel.( 95) 748 8931
Tel.( 95) 748 8930
kancelaria@powiatchoszczno.pl

http://www.powiatchoszczno.pl

Sekretariat Starosty
Tel.(95) 748 8960
Fax.(95) 748 8940

adres e-mail:
sekretariat@powiatchoszczno.pl
starosta@powiatchoszczno.pl
NIP: 594 - 16 - 04 - 431
REGON: 210 46 72 44

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /spowchoszczno/skrytka

Platforma e-Zamawiający:
https://powiatchoszczno.ezamawiajacy.pl

Wykaz kont bankowych
1. Opłata za prawo jazdy, opłaty za rejestrację pojazdów, holowanie i parking opłaty związane z transportem drogowym osób i rzeczy
nr konta: Starostwo Powiatowe w Choszcznie PKO BP SA 38 1020 4867 0000 1102 0007 9731

2. Opłata za karty wędkarskie, udostępnianie informacji publicznej
nr konta: Starostwo Powiatowe w Choszcznie PKO BP SA 38 1020 4867 0000 1102 0007 9731

3. Opłaty geodezyjne (za mapy, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów itp.)
nr konta: Starostwo Powiatowe w Choszcznie PKO BP SA 91 1020 4867 0000 1002 0008 0960

4. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i karty parkingowe
nr konta: Starostwo Powiatowe w Choszcznie PKO BP SA 80 1020 4867 0000 1502 0007 9749

5. Opłaty skarbowe za pełnomocnictwo, decyzję, zaświadczenie, odpis, wypis, kopię
nr konta: Gmina Choszczno - GBS Choszczno  83 8359 0005 0028 9098 2000 0005
 
 
 obrazek
W budynku na ulicy Nadbrzeżnej 2 ma siedzibę:
- Starosta - Wioletta Kaszak
- Wicestarosta - Paweł Włodzimierz Szuber
- Przewodniczący Rady Powiatu - Eugeniusz Marek Nykiel
- Sekretarz Powiatu - Elżbieta Szyszka
- Skarbnik Powiatu - Elżbieta Rybka-Markiewicz
- Kancelaria ogólna
- Sekretariat Starosty
- Wydział Budżetowo-Finansowy
- Wydział Organizacyjny i Kadr
- Wydział Komunikacji i Transportu
- Wydział Edukacji
- Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu
- Biuro Informatyzacji Urzędu
- Biuro Rady i Zarządu Powiatu
- Radca Prawny
- Audytor Wewnętrzny 

 

 


obrazek

W budynku ma siedzibę:
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru / Geodeta Powiatowy,  
  telefon 765 - 70 - 14, fax 768 - 99 - 96, telefon 765 - 09 -11 (Ewidencja gruntów)
- Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  telefon 765 - 70 - 14 nr wew. 14 i 15

 

 

 


Budynek przy ul. Bolesława Chrobrego 27a (Internat)
73 - 200 Choszczno

 

obrazek obrazek

W budynku ma siedzibę:
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa / Geolog Powiatowy (II piętro), telefon 765 - 85 - 11
- Wydział Budownictwa (II piętro), telefon 765 11 - 40, 765 11 - 39
- Wydział Zarządzania Kryzysowego (II piętro), 95 717 34-03

- Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (II piętro)
-
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, telefon 765 25-78
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna telefon 765 22-05
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, telefon 765 - 78 - 40
- Powiatowy Zarząd Dróg telefon 765 79-75
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (II piętro), telefon 765 - 02 - 28
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów (pokój nr 5 w łączniku budynku), telefon 95 748-89-53
 

- Biuro Kontroli (II piętro), telefon 95 748-89-50
- Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (pokój nr 4 w łączniku budynku), telefon 95 748-89-76


 

 

 

Szanowni Państwo!

W Biuletynie Informacji Publicznej możecie znaleźć informacje o sprawach kierowanych do Starostwa.
Informacji tych należy szukać klikając na przycisk ,, Twoja sprawa ''.
Swoją sprawę znajdziecie po podaniu identyfikatorów (kodu) pisma, które to można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Choszcznie.

W ten sposób znajdziecie Państwo podstawowe informacje o swoim piśmie. Są to między innymi:
- data wpływu pisma do urzędu:
- nazwa wydziału, do którego pismo zostało skierowane;
- planowany termin załatwienia pisma;
- stan pisma (w trakcie, załatwione);
- data załatwienia pisma.
Nie musicie - Szanowni Interesanci - już chodzić do urzędu ani dzwonić, żeby dowiedzieć się, czy na Wasze pismo przygotowano już odpowiedź.
Jeśli chcecie Państwo śledzić swoje pismo w BIP-ie, a planujecie wysłać je pocztą, skontaktujcie sie ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie w celu uzyskania identyfikatora (kodu dostępu).