Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Choszcznie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Starostwo Powiatowe
    Informacje ogólne (0)
        Dane adresowe (1)
        Dni i godziny otwarcia (1)
        Kierownictwo Starostwa (4)
        Organizacja Starostwa (wydziały, biura i samodzielne stanowiska) (25)
        Wykaz telefonów (1)

Poradnik interesanta (jak to załatwić w urzędzie?)
    Załatwianie spraw (0)
        Wydział Budownictwa (19)
        Wydział Edukacji (7)
        Wydział Prasowy, Promocji, Kultury i Sportu (7)
        Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (0)
        Wydział Komunikacji i Transportu (0)
            Wykaz obowiązujących opłat (1)
            Organizacja ruchu (2)
            Ośrodki szkolenia kierowców (19)
            Prawo jazdy (5)
            Rejestracja pojazdów (34)
            Stacje Kontroli Pojazdów (3)
            Transport (8)
            INTERESANCIE - SPRAWDŹ SWOJĄ SPRAWĘ (1)
        Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (6)
        Wydział Gospodarki Nieruchomościami (18)
        Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (40)
            Publicznie dostępny wykaz danych (1)
        Wydział Organizacyjny i Kadr (0)
        Wydział Zarządzania Kryzysowego (1)
        Powiatowy Rzecznik Konsumentów (2)
        Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (1)
            dokumenty do 16 roku życia (9)
            dokumenty po 16 roku życia (10)
        Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (1)
    Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (2)
    Platforma e-Zamawiający (1)
    Platforma e-Budownictwo (1)

Samorząd powiatowy
    Prawo lokalne (0)
        Statut Powiatu (1)
        Statut Starostwa Powiatowego w Choszcznie (1)
        Podstawy prawne (1)
        Regulamin organizacyjny (1)
        Organy Powiatu (0)
            Zarząd Powiatu Choszczeńskiego (1)
            Rada Powiatu Choszczeńskiego (3)
        Zbiór aktów prawa miejscowego (0)
            Uchwały (1)
            Sprawozdania (16)
            Ogłoszenia i zarządzenia (14)
            Informacje (7)
            Porozumienia (1)
        Regulamin pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (1)
    Zamierzenia i programy (0)
        Plany pracy (0)
            Rada Powiatu (12)
            Komisje Rady (16)
                PLAN PRACY KOMISJI 2015 ROK (1)
                PLAN PRACY KOMISJI 2014 ROK (1)
                PLAN PRACY KOMISJI 2013 ROK (1)
                PLAN PRACY KOMISJI 2012 ROK (4)
                PLAN PRACY KOMISJI 2011 ROK (3)
                PLAN PRACY KOMISJI 2010 (6)
                PLANY PRACY KOMISJI 2009 (6)
                PLANY PRACY KOMISJI 2008 (6)
                PLANY PRACY KOMISJI 2007 (6)
        Programy (11)
            PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. (4)
            Program współpracy Powiatu Choszczeńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok (1)
            POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO NA LATA 2004 - 2007 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2008 - 2011 (13)
            Powiatowy program Opieki nad Zabytkami Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016-2020 (7)
            Powiatowy program Opieki nad Zabytkami Powiatu Choszczeńskiego na lata 2021-2024 (2)
        Strategia Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016-2030 (2)
        Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Choszczeńskiego na lata 2008-2013 (1)
        Startegia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020 (1)
        UCHWAŁA w sprawie przyjęcia „Planu rozwoju sieci dróg powiatowych w Powiecie Choszczeńskim na lata 2016 - 2020” (1)
    Rejestry, ewidencje i archiwa (0)
        Rejestry, ewidencje i archiwa (1)
        Sposoby i zasady udostępniania danych (1)
        Współpraca z organizacjami pozarządowymi (10)
        Ewidencja stowarzyszeń zwykłych (1)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2020 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Wioletta Kaszak - Starosta (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber - Wicestarosta (1)
                Stanisław Gacek - Sekretarz (1)
                Elżbieta Rybka - Markiewicz - Skarbnik (1)
                Andrzej Konopelski - Członek Zarządu (1)
                Jerzy Kozubski - Członek Zarządu (1)
                Bogdan Kwiatkowski - Członek Zarządu (1)
            Radni (0)
                Eugeniusz Marek Nykiel (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Artur Patyk (1)
                Bernarda Ewa Dybowska (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Henryk Owczarek (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Jerzy Kozubski (1)
                Magdalena Sieńko (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber (1)
                Roman Walenty Naskręt (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Stanisław Krzysztof Rydz (1)
                Wiesław Zalewski (1)
                Wioletta Kaszak (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Barbara Ciecierska (1)
                Grzegorz Jacek Brzustowicz (1)
                Janina Kmetyk (1)
                Łukasz Gonera (1)
                Łukasz Szczyż (1)
                Monika Rodykow (1)
                Mariusz Zbigniew Bazan (1)
                Renata Grejć (1)
                Waldemar Tadeusz Rączkiewicz (1)
                Wiesława Danuta Zott (1)
                Barbara Filipczak - nauczyciel zastępujący dyrektora (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Agnieszka Monika Lewandowska (1)
                Anita Zasadzka - Paszko (1)
                Barbara Zofia Nogalska - Pracownik PUP (1)
                Bartosz Cembała (1)
                Bożena Barbara Gibert (1)
                Dorota Kądziołka (1)
                Filip Banaszek (1)
                Iga Carewicz (1)
                Izabela Anna Gonerko (1)
                Joanna Januszke - Drygała (1)
                Joanna Raźniewska (1)
                Julita Kalin (1)
                Krzysztof Zieliński (1)
                Marzena Ewa Badowska - Pracownik PUP (1)
                Monika Mazurek (1)
                Monika Szopińska (1)
                Monika Ułasowiec (1)
                Oksana Wachowicz (1)
                Sebastian Król (1)
                Tomasz Michał Bazan (1)
                Wojciech Urbaniak (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2019 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Wioletta Kaszak - Starosta (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber - Wicestarosta (1)
                Stanisław Gacek - Sekretarz (1)
                Elżbieta Rybka - Markiewicz - Skarbnik (1)
                Andrzej Konopelski - Członek Zarządu (1)
                Jerzy Kozubski - Członek Zarządu (1)
                Bogdan Kwiatkowski - Członek Zarządu (1)
            Radni (0)
                Eugeniusz Marek Nykiel (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Artur Patyk (1)
                Bernarda Ewa Dybowska (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Henryk Owczarek (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Jerzy Kozubski (1)
                Magdalena Sieńko (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber (1)
                Roman Walenty Naskręt (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Stanisław Krzysztof Rydz (1)
                Wiesław Zalewski (1)
                Wioletta Kaszak (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Barbara Ciecierska (1)
                Grzegorz Jacek Brzustowicz (1)
                Janina Kmetyk (1)
                Łukasz Gonera (1)
                Łukasz Szczyż (1)
                Maria Wacława Jędrzejczyk (1)
                Mariusz Zbigniew Bazan (1)
                Renata Grejć (1)
                Waldemar Tadeusz Rączkiewicz (1)
                Wiesława Danuta Zott (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Agnieszka Monika Lewandowska (1)
                Anita Zasadzka - Paszko (1)
                Barbara Zofia Nogalska - Pracownik PUP (1)
                Bartosz Cembała (1)
                Bożena Barbara Gibert (1)
                Dorota Kądziołka (1)
                Filip Banaszek (1)
                Iga Carewicz (1)
                Izabela Anna Gonerko (1)
                Joanna Januszke - Drygała (1)
                Joanna Raźniewska (1)
                Julita Kalin (1)
                Krzysztof Zieliński (1)
                Marzena Ewa Badowska - Pracownik PUP (1)
                Monika Mazurek (1)
                Monika Szopińska (1)
                Monika Ułasowiec (1)
                Oksana Wachowicz (1)
                Sebastian Król (1)
                Tomasz Michał Bazan (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Wioletta Kaszak - Starosta (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber - Wicestarosta (1)
                Stanisław Gacek - Sekretarz (1)
                Elżbieta Rybka - Markiewicz - Skarbnik (1)
                Andrzej Konopelski - Członek Zarządu (1)
                Jerzy Kozubski - Członek Zarządu (1)
                Henryk Owczarek - Członek Zarządu (1)
            Radni (0)
                Eugeniusz Marek Nykiel (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Artur Patyk (1)
                Bernarda Ewa Dybowska (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Henryk Owczarek (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Jerzy Kozubski (1)
                Magdalena Sieńko (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber (1)
                Roman Walenty Naskręt (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Stanisław Krzysztof Rydz (1)
                Wiesław Zalewski (1)
                Wioletta Kaszak (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Barbara Ciecierska (1)
                Grzegorz Jacek Brzustowicz (1)
                Janina Kmetyk (1)
                Łukasz Gonera (1)
                Łukasz Szczyż (1)
                Małgorzata Ewa Kapela (1)
                Marek Andrzej Szczepanik (1)
                Maria Wacława Jędrzejczyk (1)
                Mariusz Zbigniew Bazan (1)
                Renata Grejć (1)
                Waldemar Tadeusz Rączkiewicz (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Agnieszka Monika Lewandowska (1)
                Anita Zasadzka - Paszko (1)
                Barbara Zofia Nogalska - Pracownik PUP (1)
                Bartosz Cembała (1)
                Bożena Barbara Gibert (1)
                Cecylia Matuszewska - Jaszczak (1)
                Dorota Kądziołka (1)
                Filip Banaszek (1)
                Iga Carewicz (1)
                Izabela Anna Gonerko (1)
                Joanna Januszke - Drygała (1)
                Julita Kalin (1)
                Krzysztof Zieliński (1)
                Marzena Ewa Badowska - Pracownik PUP (1)
                Monika Szopińska (1)
                Monika Ułasowiec (1)
                Oksana Wachowicz (1)
                Piotr Stanisław Jarzyna (1)
                Sebastian Król (1)
                Tomasz Michał Bazan (1)
                Joanna Raźniewska (1)
                Monika Mazurek (1)
        Oświadczenia majątkowe składane 30 dni od dnia złożenia ślubowania - 2018 (0)
            Radni (0)
                Buchajczyk Małgorzata Grażyna (1)
                Dybowska Bernarda Ewa (1)
                Dycha Stanisław Edward (1)
                Gibert Bogumił Stanisław (1)
                Kaszak Wioletta (1)
                Konopelski Andrzej (1)
                Kozubski Jerzy (1)
                Kuźmiński Jan Tadeusz (1)
                Kwiatkowski Bogdan (1)
                Naskręt Roman Walenty (1)
                Nykiel Eugeniusz Marek (1)
                Owczarek Henryk (1)
                Patyk Artur (1)
                Rydz Stanisław Krzysztof (1)
                Sieńko Magdalena (1)
                Szuber Paweł Włodzimierz (1)
                Zalewski Wiesław (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2017 składane przed upływem kadencji (0)
            Radni (0)
                Aneta Maria Kołuda (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Bernarda Ewa Dybowska (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Henryk Jerzy Bokun (1)
                Irena Janina Sieńko (1)
                Jolanta Kiłoczko (1)
                Julita Marta Kołda (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Jolanta Emilia Owczarska (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber (1)
                Wioletta Kaszak (1)
                Wiesław Włudarski (1)
                Zbigniew Wiktor Stróżyński (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Wioletta Kaszak (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2017 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Wioletta Kaszak - Wicestarosta Choszczeński (1)
                Aneta Maria Kołuda - Członek Zarządu Powiatu (1)
                Bogumił Stanisław Gibert - Członek Zarządu Powiatu (1)
                Monika Szopińska (1)
                Iga Carewicz (1)
                Bartosz Cembała (1)
                Bogdan Kwiatkowski - Członek Zarządu Powiatu (1)
                Dorota Kądziołka (1)
                Elżbieta Rybka - Markiewicz - Skarbnik Powiatu (1)
                Krzysztof Zieliński - Sekretarz Powiatu (1)
                Piotr Stanisław Jarzyna (1)
                Sebastian Król (1)
            Radni (0)
                Andrzej Konopelski (1)
                Aneta Maria Kołuda (1)
                Bernarda Ewa Dybowska (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Henryk Jerzy Bokun (1)
                Irena Janina Sieńko (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Jolanta Emilia Owczarska (1)
                Jolanta Kiłoczko (1)
                Julita Marta Kołda (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Wiesław Włudarski (1)
                Wioletta Kaszak (1)
                Zbigniew Wiktor Stróżyński (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Agnieszka Korzeniewska (1)
                Barbara Ciecierska (1)
                Grzegorz Jacek Brzustowicz (1)
                Janina Kmetyk (1)
                Łukasz Gonera (1)
                Małgorzata Ewa Kapela (1)
                Marek Andrzej Szczepanik (1)
                Maria Jędrzejczyk (1)
                Mariusz Zbigniew Bazan (1)
                Teresa Mądzielewska (1)
                Waldemar Tadeusz Rączkiewicz (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Barbara Zofia Nogalska - Pracownik PUP (1)
                Marzena Ewa Badowska - Pracownik PUP (1)
                Agnieszka Monika Lewandowska (1)
                Anita Zasadzka - Paszko (1)
                Bożena Barbara Gibert (1)
                Cecylia Matuszewska - Jaszczak (1)
                Filip Banaszek (1)
                Irena Urszula Raźniewska (1)
                Izabela Anna Gonerko (1)
                Joanna Januszke - Drygała (1)
                Julita Kalin (1)
                Monika Ułasowiec (1)
                Oksana Wachowicz (1)
                Tomasz Michał Bazan (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2016 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Adam Andriaszkiewicz - Starosta Choszczeński (1)
                Wioletta Kaszak - Wicestarosta Choszczeński (1)
                Bogumił Stanisław Gibert - Członek Zarządu Powiatu (1)
                Bogdan Kwiatkowski - Członek Zarządu Powiatu (1)
                Aneta Maria Kołuda - Członek Zarządu Powiatu (1)
                Elżbieta Rybka-Markiewicz - Skarbnik Powiatu (1)
                Krzysztof Zieliński - Sekretarz Powiatu (1)
                Alina Danuta Dachowska (1)
                Sebastian Król (1)
                Piotr Stanisław Jarzyna (1)
                Iga Carewicz (1)
                Dorota Kądziołka (1)
                Tomasz Andrysiewicz (1)
            Radni (0)
                Szuber Paweł Włodzimierz (1)
                Stróżyński Zbigniew Wiktor (1)
                Dycha Stanisław Edward (1)
                Andriaszkiewicz Adam (1)
                Bokun Henryk Jerzy (1)
                Buchajczyk Małgorzata Grażyna (1)
                Dybowska Bernarda Ewa (1)
                Gibert Bogumił Stanisław (1)
                Kaszak Wioletta (1)
                Kiłoczko Jolanta (1)
                Kołda Julita Marta (1)
                Kołuda Aneta Maria (1)
                Konopelski Andrzej (1)
                Kuźmiński Jan Tadeusz (1)
                Kwiatkowski Bogdan (1)
                Owczarska Jolanta Emilia (1)
                Sieńko Irena Janina (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Janina Kmetyk (1)
                Grzegorz Jacek Brzustowicz (1)
                Teresa Mądzielewska (1)
                Agnieszka Korzeniewska (1)
                Anna Kozak (1)
                Łukasz Gonera (1)
                Barbara Ciecierska (1)
                Marek Andrzej Szczepanik (1)
                Waldemar Tadeusz Rączkiewicz (1)
                Małgorzata Ewa Kapela (1)
                Maria Wacława Jędrzejczyk (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Monika Ułasowiec (1)
                Oksana Wachowicz (1)
                Tomasz Miedzik (1)
                Filip Banaszek (1)
                Julita Kalin (1)
                Cecylia Matuszewska - Jaszczak (1)
                Anita Zasadzka - Paszko (1)
                Tomasz Michał Bazan (1)
                Bożena Barbara Gibert (1)
                Irena Raźniewska (1)
                Agnieszka Monika Lewandowska (1)
                Marzena Ewa Badowska - Pracownik PUP (1)
                Barbara Zofia Nogalska - Pracownik PUP (1)
                Joanna Januszke-Drygała (1)
                Izabela Anna Gonerko (1)
                Ryszard Dobrzaniecki (1)
                Jacek Józefiak (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2015 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Andriaszkiewicz Adam (1)
                Wioletta Kaszak (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Aneta Maria Kołuda (1)
                Elżbieta Rybka-Markiewicz (1)
                Stanisława Kowalczyk (1)
                Alina Danuta Dachowska (1)
                Krzysztof Zieliński (1)
                Sebastian Król (1)
                Piotr Stanisław Jarzyna (1)
            Radni (0)
                Dycha Stanisław Edward (1)
                Andriaszkiewicz Adam (1)
                Bokun Henryk Jerzy (1)
                Buchajczyk Małgorzata Grażyna (1)
                Dybowska Bernarda Ewa (1)
                Gibert Bogumił Stanisław (1)
                Kaszak Wioletta (1)
                Kiłoczko Jolanta (1)
                Kołda Julita Marta (1)
                Kołuda Aneta Maria (1)
                Konopelski Andrzej (1)
                Kuźmiński Jan Tadeusz (1)
                Kwiatkowski Bogdan (1)
                Owczarska Jolanta Emilia (1)
                Sieńko Irena Janina (1)
                Stróżyński Zbigniew Wiktor (1)
                Szuber Paweł Włodzimierz (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Janina Kmetyk (1)
                Grzegorz Jacek Brzustowicz (2)
                Teresa Mądzielewska (1)
                Agnieszka Korzeniewska (1)
                Anna Kozak (1)
                Łukasz Gonera (1)
                Barbara Ciecierska (1)
                Marek Andrzej Szczepanik (1)
                Waldemar Tadeusz Rączkiewicz (1)
                Małgorzata Ewa Kapela (1)
                Maria Wacława Jędrzejczyk (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Tomasz Miedzik (1)
                Filip Banaszek (1)
                Julita Kalin (1)
                Jacek Jarosław Józefiak (1)
                Cecylia Matuszewska - Jaszczak (1)
                Anita Zasadzka - Paszko (1)
                Tomasz Michał Bazan (1)
                Bożena Barbara Gibert (1)
                Tomasz Andrysiewicz (1)
                Irena Raźniewska (1)
                Iga Carewicz (1)
                Agnieszka Monika Lewandowska (1)
                Marzena Ewa Badowska (1)
                Barbara Zofia Nogalska (1)
                Joanna Januszke (1)
                Dorota Kądziołka (1)
                Izabela Anna Gonerko (1)
        Oświadczenia majątkowe składane 30 dni od dnia złożenia ślubowania -2014 (0)
            Radni (0)
                Andriaszkiewicz Adam (1)
                Bokun Henryk Jerzy (2)
                Buchajczyk Małgorzata Grażyna (1)
                Dybowska Bernarda Ewa (1)
                Dycha Stanisław Edward (1)
                Gibert Bogumił Stanisław (1)
                Kaszak Wioletta (1)
                Kiłoczko Jolanta (1)
                Kołda Julita Marta (1)
                Kołuda Aneta Maria (1)
                Konopelski Andrzej (1)
                Kuźmiński Jan Tadeusz (1)
                Kwiatkowski Bogdan (1)
                Owczarska Jolanta Emilia (1)
                Sieńko Irena Janina (1)
                Stróżyński Zbigniew Wiktor (1)
                Szuber Paweł Włodzimierz (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2014 składane 2 miesiące przed upływem kadencji (0)
            Radni (0)
                Barbara Biesiada (1)
                Konrad Mieczysław Bil (1)
                Bogdan Wojciech Brzustowicz (1)
                Ryszard Ambroży Chruściel (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Jan Jagiełło (1)
                Wioletta Kaszak (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Wiesław Krzysztof Kropiński (1)
                Roman Lubiniecki (1)
                Lesław Śliżewski (1)
                Barbara Anna Zaniewska (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Stanisław Gacek (1)
                Tadeusz Puczyński (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2014 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Adam Andriaszkiewicz (1)
                Wioletta Kaszak (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Aneta Maria Kołuda (1)
                Stanisław Gacek (1)
                Elżbieta Rybka - Markiewicz (1)
                Stanisława Kowalczyk (1)
                Alina Danuta Dachowska (1)
                Krzysztof Zieliński (1)
                Sebastian Król (1)
                Piotr Stanisław Jarzyna (1)
            Radni (0)
                Stanisław Edward Dycha - Przewodniczący Rady Powiatu (1)
                Adam Andriaszkiewicz (1)
                Henryk Jerzy Bokun (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Bernarda Ewa Dybowska (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Wioleta Kaszak (1)
                Jolanta Kiłoczko (1)
                Julita Marta Kołda (1)
                Aneta Maria Kołuda (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Bogdan Kwiatkowski (1)
                Jolanta Emilia Owczarska (1)
                Irena Janina Sieńko (1)
                Zbigniew Wiktor Stróżyński (1)
                Paweł Włodzimierz Szuber (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Janina Kmetyk (1)
                Grzegorz Jacek Brzustowicz (1)
                Teresa Mądzielewska (1)
                Agnieszka Korzeniewska (1)
                Anna Kozak (1)
                Łukasz Gonera (1)
                Barbara Ciecierska (1)
                Marek Andrzej Szczepanik (1)
                Waldemar Tadeusz Rączkiewicz (1)
                Małgorzata Ewa Kapela (1)
                Maria Wacława Jędrzejczyk (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Tomasz Miedzik (1)
                Stanisław Mojsa (1)
                Filip Banaszek (1)
                Julita Kalin (1)
                Jacek Jarosław Józefiak (1)
                Cecylia Matuszewska - Jaszczak (1)
                Anita Zasadzka - Paszko (1)
                Bożena Elżbieta Giera (1)
                Tomasz Michał Bazan (1)
                Bożena Barbara Gibert (1)
                Tomasz Andrysiewicz (1)
                Irena Raźniewska (1)
                Iga Carewicz (1)
                Paweł Domański (1)
                Agnieszka Monika Lewandowska (1)
                Marzena Ewa Badowska (1)
                Barbara Zofia Nogalska (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2013 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Brzustowicz Bogdan Wojciech (1)
                Buchajczyk Małgorzata Grażyna (1)
                Dachowska Alina Danuta (1)
                Jarzyna Piotr Stanisław (1)
                Kamińska Lucyna (1)
                Kowalczyk Stanisława (1)
                Król Sebastian (1)
                Rybka-Markiewicz Elżbieta (1)
                Zaniewska Barbara Anna (1)
                Zieliński Krzysztof (1)
                Bil Konrad Mieczysław (1)
            Radni (0)
                Barbara Biesiada (1)
                Konrad Mieczysław Bil (1)
                Bogdan Wojciech Brzustowicz (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Ryszard Ambroży Chruściel (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Stanisław Gacek (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Jan Jagiełło (1)
                Wioletta Kaszak (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Wiesław Krzysztof Kropiński (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Roman Lubiniecki (1)
                Tadeusz Puczyński (1)
                Lesław Śliżewski (1)
                Barbara Anna Zaniewska (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Brzustowicz Grzegorz Jacek (1)
                Ciecierska Barbara (1)
                Jędrzejczyk Maria (1)
                Kapela Małgorzata Ewa (1)
                Korzeniewska Agnieszka (1)
                Kozak Anna (1)
                Mądzielewska Teresa (1)
                Rączkiewicz Waldemar Tadeusz (1)
                Szczepanik Marek Andrzej (1)
                Gonera Łukasz (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Andrysiewicz Tomasz (1)
                Banaszek Filip (1)
                Bazan Tomasz Michał (1)
                Carewicz Iga (1)
                Domański Paweł (1)
                Gibert Bożena Barbara (1)
                Giera Bożena Elżbieta (1)
                Józefiak Jacek Jarosław (1)
                Lewandowska Agnieszka Monika (1)
                Matuszewska - Jaszczak Cecylia (1)
                Miedzik Tomasz (1)
                Mojsa Stanisław (1)
                Raźniewska Irena Urszula (1)
                Steczyszyn Daniela (1)
                Zasadzka - Paszko Anita (1)
                Badowska Marzena Ewa (1)
                Nogalska Barbara Zofia (1)
            Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną (0)
                Kmetyk Janina (1)
        Oświadczenia majatkowe za rok 2012 (0)
            Kadra Kierownicza Starostwa (0)
                Brzustowicz Bogdan Wojciech (1)
                Buchajczyk Małgorzata Grażyna (1)
                Dachowska Alina Danuta (1)
                Grzelczak Alicja (1)
                Jarzyna Piotr (1)
                Kamińska Lucyna (1)
                Kowalczyk Stanisława (1)
                Król Sebastian (1)
                Puczyński Tadeusz (1)
                Rybka-Markiewicz Elżbieta (1)
                Śliżewski Lesław (1)
                Zaniewska Barbara Anna (1)
                Zieliński Krzysztof (1)
            Radni (0)
                Barbara Biesiada (1)
                Konrad Mieczysław Bil (1)
                Bogdan Wojciech Brzustowicz (1)
                Małgorzata Grażyna Buchajczyk (1)
                Ryszard Ambroży Chruściel (1)
                Stanisław Edward Dycha (1)
                Stanisław Gacek (1)
                Bogumił Stanisław Gibert (1)
                Jan Jagiełło (1)
                Wioletta Kaszak (1)
                Andrzej Konopelski (1)
                Wiesław Krzysztof Kropiński (1)
                Jan Tadeusz Kuźmiński (1)
                Roman Lubiniecki (1)
                Tadeusz Puczyński (1)
                Lesław Śliżewski (1)
                Barbara Anna Zaniewska (1)
            Kadra Kierownicza Jednostek Organizacyjnych (0)
                Brzustowicz Grzegorz Jacek (1)
                Ciecierska Barbara (1)
                Hawryluk Zenon (1)
                Jędrzejczyk Maria (1)
                Kapela Małgorzata Ewa (1)
                Korzeniewska Agnieszka (1)
                Kowalewski Ireneusz (1)
                Kozak Anna (1)
                Mądzielewska Teresa (1)
                Rączkiewicz Waldemar Tadeusz (1)
                Szczepanik Marek Andrzej (1)
            Osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
                Andrysiewicz Tomasz (1)
                Badowska Marzena Ewa (1)
                Banaszek Filip (1)
                Bazan Tomasz (1)
                Carewicz Iga (1)
                Cembała Bartosz (1)
                Domański Paweł (1)
                Gibert Bożena (1)
                Giera Bożena (1)
                Józefiak Jacek (1)
                Lewandowska Agnieszka (1)
                Matuszewska- Jaszczak Cecylia (1)
                Michalak Monika (1)
                Miedzik Tomasz (1)
                Mojsa Stanisław (1)
                Nogalska Barbara (1)
                Raźniewska Irena (1)
                Steczyszyn Daniela (1)
                Zasadzka-Paszko Anita (1)
            Osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną (0)
                Kmetyk Janina (1)
        Oświadczenia osób obejmujących stanowiska: członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz inne i osoby wydające decyzje w imieniu Starosty (0)
            Batejko-Drabik Krystyna Lubomira - 2012 (1)
            Zenon Hawryluk - 2012 (1)
            Agnieszka Korzeniewska - 2012 (1)
            Kamińska Lucyna - 2012 (1)
            Cembała Bartosz - 2012 (1)
            Ciecierska Barbara -2012 (1)
            Brzustowicz Bogdan Wojciech - 2013 (1)
            Bil Konrad Mieczysław - 2013 (1)
            Tadeusz Puczyński - Przewodniczący Rady Powiatu - 2013 (2)
            Gonera Łukasz - 2013 (1)
            Zmitrowicz Magdalena - 2013 (1)
            Julita Kalin - 2014 (1)
            Bogdan Wojciech Brzustowicz - 2014 (1)
            Kaszak Wioletta - 2014 (1)
            Kuźmiński Jan Tadeusz - 2014 (1)
            Bil Konrad Mieczysław - 2014 (1)
            Zaniewska Barbara Anna - 2014 (1)
            Stanisław Gacek - 2014 (1)
            Wioletta Kaszak - 2014 (1)
            Aneta Maria Kołuda - 2014 (1)
            Bogdan Kwiatkowski - 2014 (1)
            Bogumił Stanisław Gibert - 2014 (1)
            Adam Andriaszkiewicz - 2014 (1)
            Dorota Kądziołka - 2015 (1)
            Ewa Eliza Piotrowicz - 2015 (1)
            Izabela Anna Gonerko - 2015 (1)
            Joanna Januszke-Drygała - 2015 (1)
            Krzysztof Zieliński - 2016 (1)
            Monika Maślak - 2016 (1)
            Oksana Wachowicz - 2016 (1)
            Oksana Wachowicz - 2017 (1)
            Mariusz Zbigniew Bazan - Dyrektor SOSW - 2017 (1)
            Zenon Hawryluk Pracownik PZD - 2017 (1)
            Monika Szopińska - 2017 (1)
            Bartosz Cembała - 2017 (1)
            Aneta Maria Kołuda - 2018 (1)
            Bogdan Kwiatkowski - 2018 (1)
            Bogumił Stanisław Gibert - 2018 (1)
            Jan Tadeusz Kuźmiński - 2018 (1)
            Wioletta Kaszak - 2018 (1)
            Renata Grejć - Dyrektor SOSW Niemieńsko- 2018 (1)
            Łukasz Szczyż - Dyrektor DPS Brzeziny - 2018 (1)
            Stanisław Gacek - 2018 (1)
            Andrzej Konopelski - 2018 (1)
            Henryk Owczarek - 2018 (1)
            Jerzy Kozubski - 2018 (1)
            Krzysztof Zieliński - 2018 (1)
            Paweł Włodzimierz Szuber - 2018 (1)
            Wioletta Kaszak - Starosta - 2018 (1)
            Bogdan Kwiatkowski - 2019 (1)
            Wiesława Danuta Zott - 2019 (1)
            Wojciech Robert Urbaniak - 2020 (1)
            Barbara Filipiak - 2020 (1)
            Monika Rodykow - 2020 (1)
            Izabela Janina Handzel - 2021 (1)
            Sylwia Leśniak - 2021 (1)
            Edyta Tyburczy-Kujawa - 2021 (1)
            Stanisław Gacek - 2021 (1)
            Elżbieta Szyszka - 2021 (1)
            Izabela Anna Gonerko - 2021 (1)
            Stanisław Gacek - 2022 (1)
            Krystian Szczyż - 2022 (1)
            Michał Marcin Kędziora - 2022 (1)
        Oświadczenia osób odchodzących ze stanowiska: członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz inne (0)
            Lucyna Kamińska - 2012 (1)
            Mariusz Zbigniew Bazan - 2012 (1)
            Włudarski Wiesław - 2012 (1)
            Czernichowska-Mieszczak Malwina - 2012 (1)
            Puczyński Tadeusz - 2013 (1)
            Hawryluk Zenon - 2013 (1)
            Śliżewski Lesław - 2014 (1)
            Bil Konrad - 2014 (1)
            Zaniewska Barbara - 2014 (1)
            Buchajczyk Małgorzata - 2014 (1)
            Brzustowicz Bogdan Wojciech - Wicestarosta - 2014 (1)
            Kuźmiński Jan Tadeusz - 2014 (1)
            Kaszak Wioletta - 2014 (1)
            Zaniewska Barbara Anna - 2014 (1)
            Bil Konrad Mieczysław - Etatowy Członek Zarządu - 2014 (1)
            Brzustowicz Bogdan Wojciech - Starosta - 2014 (1)
            Stanisław Gacek - 2016 (1)
            Stanisława Kowalczyk- 2016 (1)
            Jacek Jarosław Józefiak- 2017 (1)
            Anna Kozak - 2017 (1)
            Alina Danuta Dachowska - 2017 (1)
            Tomasz Miedzik - 2017 (1)
            Aneta Maria Kołuda - 2018 (1)
            Bogdan Kwiatkowski - 2018 (1)
            Bogumił Stanisław Gibert - 2018 (1)
            Wioletta Kaszak - 2018 (1)
            Agnieszka Korzeniewska - 2018 (1)
            Krzysztof Zieliński - 2018 (1)
            Aneta Maria Kołuda - 2018 (1)
            Bogdan Kwiatkowski - 2018 (1)
            Bogumił Stanisław Gibert - 2018 (1)
            Jan Tadeusz Kuźmiński - 2018 (1)
            Henryk Owczarek - 2019 (1)
            Łukasz Szczyż - 2021 (1)
            Wiesława Danuta Zott - 2021 (1)
            Izabela Anna Gonerko - 2021 (1)
        Oświadczenia osób złozone w związku z wycofaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych (0)
            Wachowicz Oksana - 2017 (1)
            Dobrzaniecki Ryszard - 2017 (1)
            Tomasz Andrysiewicz - 2017 (1)
        Druki do pobrania (2)
    Budżet (0)
        Budżet 2021 (0)
            I kwartał (7)
            II kwartał (7)
            III kwartał (7)
        Budżet 2020 (0)
            I kwartał (7)
            II kwartał (7)
            III kwartał (7)
            IV kwartał (16)
        Budżet 2019 (0)
            I kwartał (6)
            II kwartał (7)
            III kwartał (7)
            IV kwartał (14)
        Budżet 2018 (0)
            I kwartał (7)
            II kwartał (7)
            III kwartał (7)
            IV kwartał (18)
            INFORMACJA o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. (1)
            Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za I półrocze 2018 r. (1)
        Budżet 2017 (0)
            I kwartał (8)
            II kwartał (6)
            III kwartał (7)
            IV kwartał (14)
        Budżet 2016 (37)
        Budżet 2015 (32)
        Budżet 2014 (28)
        Budżet 2013 (26)
        Budżet 2012 (21)
        Budżet 2011 (13)
        Budżet 2010 (12)
        Budżet 2009 (27)
        Budżet 2008 (14)
        Budżet 2007 (12)
        Budżet 2006 (6)
        Budżet 2005 (3)

Uchwały i sprawozdania
    Uchwały i sprawozdania (0)
        Uchwały Rady Powiatu (0)
            Uchwały 2022 rok (1)
            Uchwały 2021 rok (1)
            Uchwały 2020 rok (1)
            Uchwały 2019 rok (1)
            Uchwały 2018 rok (59)
            Uchwały 2017 rok (69)
            Uchwały 2016 rok (50)
            Uchwały 2015 rok (62)
            Uchwały 2014 rok (79)
            Uchwały 2013 rok (79)
            Uchwały 2012 rok (79)
            Uchwały 2011 rok (69)
            Uchwały 2010 rok (67)
            Uchwały 2009 rok (84)
            Uchwały 2008 rok (87)
            Uchwały 2007 (61)
            Uchwały 2006 (77)
            Uchwały 2005 (61)
            Uchwały 2004 (57)
            Uchwały 2003 (12)
        Uchwały Zarządu Powiatu (0)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2022 (25)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2021 (167)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2020 (166)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2019 (176)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2018 (183)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2017 (207)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2016 (174)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2015 (150)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2014 (217)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2013 (265)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2012 (263)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2011 (238)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2010 (161)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2009 (184)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2008 (212)
            Uchwały Zarządu Powiatu 2007 (163)
            Uchwały Zarządu Powiatu (2004-2006) (441)
        Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej (83)
        Sprawozdania (0)
            Sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów (17)
            Rada Powiatu (18)
            Zarządu Powiatu (115)
            Komisji Rady Powiatu (0)
                2021 (6)
                2020 (6)
                2019 (6)
                2018 (5)
                2017 (5)
                2016 (5)
                2015 (5)
                2014 (5)
                2013 (5)
                2012 (6)
                2011 (5)
                2010 (1)
                2009 (7)
                2008 (7)
                2007 (6)
                2006 (1)
                2005 (6)
                2004 (6)
                2003 (5)
            Sprawozdania jednostek (180)
            Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa (19)
        Zarządzenia i postanowienia (20)
        Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych (1)
    Obwieszczenia (3)

Rada Powiatu
    Kadencja 2018-2023 (0)
        XXIII Sesja Rady Powiatu Choszczeńskiego (0)
            Materiały na planowane sesje Rady Powiatu (1)
        XXIV Sesja Rady Powiatu Choszczeńskiego (1)
        XXV Sesja Rady Powiatu Choszczeńskiego (0)
            Materiały na planowane sesje Rady Powiatu (1)
        XXVI Sesja Rady Powiatu Choszczeńskiego (0)
            Materiały na planowane sesje Rady Powiatu (1)
    System eSesja dla mieszkańca (1)
    Uchwały Rady Powiatu (0)
        Uchwały 2022 rok (3)
        Uchwały 2021 rok (56)
        Uchwały 2020 rok (50)
        Uchwały 2019 rok (92)
        Uchwały 2018 rok (26)
    Interpelacje i zapytania radnych (21)
    Nagrania z sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego (1)
    Dyżury Radnych (1)
    Raport o Stanie Powiatu Choszczeńskiego (3)

Zamówienia publiczne, ogłoszenia, praca
    Ogłoszenia (57)
        Ogłoszenia o przetargach (0)
            Rok 2017 (0)
            Rok 2020 (4)
        Rozstrzygnięcia przetargów (0)
            2009 (4)
            2010 (4)
            2011 (9)
            2012 (21)
            2013 (35)
        Ogłoszenia (354)
        Nabór na wolne stanowiska pracy (8)
        Oferty organizacji pozarządowych (0)
            2022 (2)
            2021 (8)
            2020 (6)
            2019 (13)
            2018 (31)
            2017 (45)
            2016 (54)
            2015 (49)
            2014 (61)
            2013 (63)
            2012 (45)
            2011 (34)
        Archiwum przetargów 2011 (25)
        Zawiadomienia (4)
        Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (4)
        Zapytania ofertowe (0)
            2021 (1)
            2022 (1)
        Roczne plany zamówień publicznych (0)
            2017 (1)
            2018 (2)
            2019 (1)
            2020 (3)
            2021 (3)
            2022 (1)
    Wybory samorządowe 2010 (9)
    Wybory samorządowe 2014 (11)
    Wybory samorządowe 2018 (11)

Stan Powiatu
    Informacje o stanie powiatu (0)
        Raport z I kadencji powiatu choszczeńskiego (1)
        Raport z II kadencji powiatu choszczeńskiego (1)
        Raport z III kadencji powiatu choszczeńskiego (1)
        Drogi (17)
        Nieruchomości (20)
        Pomoc publiczna (7)
        Ochrona środowiska (22)
        Edukacja (11)
        Projekty finansowe (2)
    Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku (1)
    Informacje o instalacjach objętych obowiązkiem zgłoszenia wytwarzających pola elektromagnetyczne (0)
        Zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) (7)
        Informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) (20)
        Sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4, a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) (0)
        Uwagi, o których mowa w ust. 3, oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, o których mowa w ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) (0)

Zgłoszenia budowy
    Domy jednorodzinne (35)
    Stacje transformatorowe (2)
    Sieci (31)
    Zgłoszenia budowy instalacji gazowych (5)

Kontrole
    Zewnętrzne (6)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
        2018 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
    Wewnętrzne (0)
        Plan Kontroli (11)
        Sprawozdania (25)

Jednostki Organizacyjne Powiatu Choszczeńskiego
    Linki do jednostek organizacyjnych Powiatu Choszczeńskiego (1)

Biuro Rzeczy Znalezionych
    Biuro Rzeczy Znalezionych (1)

Nieodpłatna pomoc prawna
    Nieodpłatna pomoc prawna - informacje (4)
    Zmiany w dyżurach (6)
    RODO - obowiązek informacyjny (1)
    OTWARTY KONKURS OFERT (9)
    Biuletyny informacyjne (1)

Dostępność podmiotu publicznego
    Koordynator do spraw dostępności - informacje (2)
    Deklaracja dostępności (1)
    Raport o stanie zapewniania dostępności (1)
    Zapewnienie dostępności (1)

Lobbing
    Informacje (3)
    Działania podejmowane wobec organów Powiatu przez podmioty wykonujące a zawodową działalność lobbingową (7)

Biuletyn Informacji Publicznej
    Redakcja Biuletynu (1)
    Dostęp do informacji publicznej (1)

Informacje
    Tłumacz języka migowego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij