Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową

Wymagane dokumenty:
Jeśli konsument jest niezadowolony ze sposobu załatwienia reklamacji może się zwrócić do powiatowego rzecznika konsumentów przedkładając wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania,
  2. uzasadnienie, dlaczego kupujący nie zgadza się z negatywnym rozpatrzeniem reklamacji,
  3. określenie swoich żądań,
  4. do wniosku załączyć poniższe dokumenty:
  • dokument zakupu (paragon, rachunek, fakturę) oryginał lub ksero,
  • protokół reklamacyjny,
  • odpowiedź sprzedawcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwa Powiatowe w Choszcznie, pokój 5 (łącznik budynku), ul. Bol. Chrobrego 27a tel:  95 748-89-53
dni: poniedziałek: od 7.30 do 12.30, wtorek: 7.30 do 12.30, środa: 7.30 do 12.30, czwartek: 7.30 do 12.30, piątek: nieczynne.

Opłaty: 
Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy:
Od 14 do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.

Tryb odwoławczy:
Nie załatwione roszczenia konsumentów w drodze negocjacji rzecznik może kierować do rozpatrzenia przez polubowne sądy konsumenckie lub sądy rejonowe przygotowując stosowne dokumenty.
Konsument może również dochodzić swych roszczeń przed Sądem samodzielnie.

Ulgi:
Brak

Dodatkowe informacje:
Zainteresowani osobistym kontaktem z rzecznikiem proszeni są do pokoju 4 (łącznik budynku), ul. Bol. Chrobrego 27a, Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Rzecznik udziela również porad i informacji telefonicznie pod nr tel. 0 95 748-89-53

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).