Komunikacja w języku migowym

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r.  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2 za pośrednictwem:

-   poczty elektronicznej starosta@powiatchoszczno.pl,

-   fax nr 95 7488940,

-   kancelarii Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Nadbrzeżnej 2 w godzinach pracy urzędu.

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:

-         pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

-         pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

-         tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN

W sprawach urzędowych wymagających osobistej obecności osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. formularz powiadomieniaUsługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Starostwie Powiatowym w Choszcznie  nie musi być wcześniej uzgadniana.