KONTROLE PRZEPROWADZONE W STAROSTWIE POWIATOWYM W CHOSZCZNIE ROK 2006
Lp.
Podmiot kontrolujący
Podmiot kontrolowany
Data rozpoczęcia
kontroli
Data zakończenia
kontroli
Tematyka kontroli
 
1
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
21.09.2006 r.
 
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.
 
2
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Wydział Edukacji i Kultury
09.10.2006 r.
10.10.2006 r.
Kontrola stypendiów unijnych.
 
3
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Komunikacji i Transportu
29.11.2006 r.
29.11.2006 r.
Kontrola problemowa zarządzania ruchem drogowym.
 
4
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Zachodniopomorski
Wydział Edukacji i Kultury
18.12.2006 r.
18.12.2006 r.
Kontrola planowana „Program wyrównywania różnic między regionami - obszar C”.