Artykuły:
- Pozwolenie na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich zza granicy w celu ich pochowania.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok
- Oświadczenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok/szczątków zmarłego
- Upoważnienie dla Zakładu Pogrzebowego do załatwienia spraw związanych ze sprowadzeniem ciała
- Akt zgonu (inny dokument urzędowy stwierdzający, że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna wymieniona w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno. Dokumenty należy składać w dni robocze codziennie w godzinach 7 30 do 15 30,
Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Zdrowia, ul. Bolesława Chrobrego 27A (Internat ZS. Nr 1), pokój nr 208. Dokumenty należy składać w dni robocze codziennie w godzinach 7 30 do 15 30,

Opłaty:
a) wolne od opłaty skarbowej – art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Termin załatwienia sprawy:
Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Zdrowia, ul. Bolesława Chrobrego 27A, pok. 208, tel. 95 717 34-03.

Tryb odwoławczy:
Od wydanego pozwolenia na sprowadzenie zwłok służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Choszczeńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 
Ulgi:
Nie dotyczy.

Podstawa prawna:
- Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687).