W celu złożenia elektronicznego wniosku do Starostwa Powiatowego w Choszcznie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej EPUAP: /spowchoszczno/skrytka

http://epuap.gov.pl

Instrukcja zakładania konta na platformie ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej.

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu  do Kancelarii instytucji mieszczącej się  przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie na następujących nośnikach danych:

a. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

b. Płyta CD/DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub złożone przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, RTF

- XLS

- TXT

- GIF, TIF, BMP, JPG

- PDF

- ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.