Aktualności

Modernizacja drogi powiatowej Bogdanka – Sitnica i Recz – Żeliszewo

30.03.2023 15:43

Aktualności

W Starostwie Powiatowym w Choszcznie podpisana została dziś umowa na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych nr 2243Z Bogdanka – Sitnica oraz 2222Z Recz – Żeliszewo”. W spotkaniu uczestniczyli starosta choszczeński Wioletta Kaszak, wicestarosta Paweł  Szuber, przewodniczący Rady Powiatu Choszczeńskiego, Eugeniusz Nykiel,   członek Zarządu ...

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji

27.03.2023 15:17

Aktualności

Działając na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Powiatu Choszczeńskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5430, zm. z 2022 r. poz. 4657) zawiadamiam, iż posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Powiatu Choszczeńskiego odbędzie się dnia 30.03.2023 r. o godz. 12.00 ...

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Powiatu Choszczeńskiego

27.03.2023 15:13

Aktualności

UPRZEJMIE ZAWIADAMIAM, IŻ XXXIV SESJA RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ DNIA 4 KWIETNIA 2023 r. O GODZ. 10.00 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W CHOSZCZNIE, PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 31A (KAWIARENKA) PORZĄDEK OBRAD: 1. OTWARCIE OBRAD I POWITANIE ZAPROSZONYCH GOŚCI. 2. STWIERDZENIE QUORUM. 3. PRZYJĘCIE ...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

27.03.2023 08:50

Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ PN.   „Kultura fizyczna w Powiecie Choszczeńskim w 2023 r.”   Na podstawie art. 15 ust. 2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o ...

Kolejne posiedzenie Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

24.03.2023 14:33

Aktualności

Kolejne posiedzenie Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie. Tematem posiedzenia było m.in. wyrażenie opinii w przedmiocie zmiany planu finansowego SP ZOZ w Choszcznie na 2023 r. W spotkaniu uczestniczyli: Wioletta Kaszak przewodnicząca Rady Społecznej, Małgorzata Łausz-Zboralska przedstawiciel wojewody, członkowie Rady: Stanisław ...

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

24.03.2023 14:20

Aktualności

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2022, które przedstawiła starosta choszczeński, przewodnicząca komisji, Wioletta Kaszak. Wczoraj podczas posiedzenia omówiono także stan porządku i bezpieczeństwa publicznego, sanitarnego, weterynaryjnego i obiektów budowlanych znajdujących się na terenie powiatu choszczeńskiego. W spotkaniu uczestniczyli Stanisław Dycha ...

Szkolenie dot. zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

22.03.2023 13:32

Aktualności

Wczoraj w internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie rodziny zastępcze z terenu powiatu choszczeńskiego miały okazję uczestniczyć w szkoleniu dot. zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Inicjatorem spotkania była starosta choszczeński Wioletta Kaszak, która zwróciła szczególną uwagę na zagrożenia związane z ulatnianiem się tlenku węgla, zwanym potocznie ...

15 marca Światowy Dzień Konsumenta

15.03.2023 13:16

Aktualności

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest co roku w rocznicę wystąpienia prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego, który w roku 1962 ogłosił, że wszyscy jesteśmy konsumentami i sformułował cztery podstawowe prawa dla każdego z nas: do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Życzymy Konsumentom udanych i dających radość ...

„DĘBY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO” JUŻ WKRÓTCE PO RAZ SIÓDMY

15.03.2023 13:11

Aktualności

WYRÓŻNIENIA PROMOCYJNE „DĘBY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO” JUŻ WKRÓTCE PO RAZ SIÓDMY! I TY MOŻESZ NOMINOWAĆ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ DZIAŁAJĄCE INSTYTUCJE Z Powiat Choszczeński! Mamy zaszczyt poinformować, że w roku 2023 Powiat Choszczeński po raz siódmy przyzna wyróżnienia promocyjne „Dęby Powiatu Choszczeńskiego”. Wyróżnienia są wyrazem ...

Epicki Pokazu Mody

15.03.2023 12:56

Aktualności

W imieniu organizatorów 2. Epickiego Pokazu Mody zapraszamy na nietypowe wydarzenie. Charytatywny pokaz mody, podczas którego 50 kobiet i mężczyzn z Powiat Choszczeński i nie tylko, wcieli się kultowe postaci filmowe. Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Starosty Choszczeńskiego Wioletta Kaszak. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem ...