Aktualności

POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

18.11.2020 13:47

Aktualności

Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak oraz Wicestarosta Paweł Szuber, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Rybka – Markiewicz, w dniu 9 listopada 2020 r. podpisali umowę o powierzenie grantu na realizację programu pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 4 szkoły/placówki, tj.: ...

Informacja!

16.11.2020 13:52

Aktualności

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2021 roku. ...

Informacja!

16.11.2020 13:48

Aktualności

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także edukacji prawnej w Powiecie Choszczeńskim w 2021 roku załącznik

„Tak powstawała Niepodległa”

30.10.2020 15:06

Aktualności

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej wystawy poświęconej osiągnięciom odrodzonej Polski w latach 1918-1939, którą przygotowało Biuro Programu „Niepodległa” na setną rocznicę odzyskania niepodległości. Wystawę można pobrać i wydrukować w dowolnym rozmiarze albo powiesić na stronie internetowej. W tym roku Święto Niepodległości będziemy obchodzić w warunkach ...

Powszechny Spis Rolny 2020

28.10.2020 17:21

Aktualności

W dniach od 1 września do 30 listopada br., na terenie całego kraju prowadzone będzie największe badanie rolnicze jakim jest Powszechny Spis Rolny (PSR 2020). PSR jest realizowany raz na 10 lat przez służby statystyki publicznej we współpracy z Gminami i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. ...

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Robotnik drogowy – konserwator nawierzchni drogowej

23.10.2020 11:35

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Oświadczenie dane osobowe KLAUZULA INFORMACYJNA 2020

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Sekcji Technicznej

22.10.2020 08:54

Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Oświadczenie dane osobowe KLAUZULA INFORMACYJNA 2020