Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert pn.: „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w Powiecie Choszczeńskim w 2021 r.”

01.06.2021 12:13

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały ...

Otwarty konkurs ofert pn.: „Kultura i sztuka w Powiecie Choszczeńskim w 2021r.”

01.06.2021 12:03

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVI/160/2020 Rady Powiatu Choszczeńskiego z dnia ...

Otwarty konkurs ofert pn.: „Kultura fizyczna w Powiecie Choszczeńskim w 2021r.”

01.06.2021 11:53

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały ...

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

19.08.2020 12:46

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE   O naborze na członków komisji konkursowej opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Poprawa warunków, możliwości treningowych i organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2020 r.” ...

Otwarty konkurs ofert – „Poprawa warunków, możliwości treningowych i organizacji zawodów sportowych oraz upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2020 r.”

19.08.2020 11:55

Konkursy ofert

                                                                                                             ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały ...

Ogłoszenie

30.01.2019 13:40

Konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji  zadania pn. „Organizacja i upowszechnianie sportów wodnych w powiecie choszczeńskim w 2019 r.” – ogłoszenie [plik WORD] – formularz zgłoszeniowy [plik WORD]

Otwarty konkurs ofert

30.01.2019 13:36

Konkursy ofert

ZARZĄD POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO włączając się w realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i upowszechnianiu sportów wodnych, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) ogłasza OTWARTY KONKURS ...

OTWARTY KONKURS OFERT na „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”.

16.11.2018 11:05

Konkursy ofert

Zarząd Powiatu w Choszcznie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”. ogłoszenie otwarty konkurs ofert uchwała nr 705 wzór oferty załącznik nr ...

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej

16.11.2018 10:59

Konkursy ofert

OGŁOSZENIE o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu choszczeńskiego w 2019 r.”   ...