Projekty unijne

Nowe kwalifikacje szansą na lokalnym rynku pracy

24.05.2018 11:32

Projekty unijne

To projekt realizowany przez Powiat Choszczeński w Zespole Szkół Nr 2 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suliszewie od listopada 2016. Zajęcia w ramach projektu rozpoczęły się w styczniu 2017 roku i będą odbywać się do sierpnia 2019 roku.Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ...

Wiedza kluczem do sukcesu

20.12.2017 13:32

Projekty unijne

Powiat Choszczeński w okresie od 08 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. realizuje projekt pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.5: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz ...